Przyjaciele Nowej Huty


Działamy dla Was. Realizujemy projekty
oraz organizujemy kursy, koncerty i spotkania.

Pragniemy uczestniczyć w kreowaniu wizerunku Nowej Huty
jako ważnego miejsca na kulturalnej mapie Krakowa,
w którym można ciekawie i atrakcyjnie spędzić wolny czas.

Szybki Kontakt

»  Menu

»  Facebook

 

»  Wyszukiwarka

Chcesz wyszukać informacje na stronie? Wpisz szukaną frazę i kliknij przycisk Szukaj.»  Aktualność

Informacja nt. rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku (RODO)

Informacja nt. rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku (RODO)

Stowarzyszenie Przyjaciół Nowej Huty z siedzibą przy os. Centrum A 6a (31-923 Kraków), działając zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku (dalej: RODO) informuje, że:

  • Administrator danych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Przyjaciół Nowej Huty, zwane dalej Stowarzyszeniem z siedzibą w Krakowie przy os. Centrum A 6a, 31-923 Kraków,
e-mail: stowarzyszenie@przyjacielenowejhuty.pl

  • Cele i podstawy przetwarzania

Przetwarzanie Waszych danych osobowych
• zgodnie z prawem (art. 6 ust. 1 lit. b) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą,
• przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. f) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora
• w celu odpowiedzi na nadesłaną korespondencję;
• w celu prowadzenia rekrutacji.

  • Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Waszych danych osobowych będą tylko i wyłącznie podmioty przetwarzające dane w imieniu i w celu realizacji zadań Stowarzyszenia Przyjaciół Nowej Huty.

  • Przekazywanie danych

Administrator przekazując Pani/Pana dane osobowe innym podmiotom w rozumieniu RODO będzie informował o podmiocie przetwarzającym.

  • Okres przechowywania danych

Będziemy przechowywać Wasze dane osobowe w zakresie:
a) rekrutacji – przez okres 2 lat lub przez okres wynikający z obowiązku prawnego,
c) korespondencji e-mail – przez okres 24 miesięcy od ostatniego kontaktu,
d) danych uczestników zajęć – przez okres 5 lat
Po upływie podanych powyżej okresów przechowywania dane będą trwale usuwane zgodnie z obowiązkiem ciążącym na administratorze.

  • Profilowanie

Nie będziemy podejmować wobec Was zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

  • Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z RODO przysługuje Wam:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa;
d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
f) prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)

Szczegółowe informacje dotyczące celów i okresów przetwarzania danych osobowych są dostępne na stronie www.przyjacielenowejhuty.pl.

Skorzystanie z powyższych praw możliwe jest poprzez przesłanie wniosku w formie elektronicznej na adres: stowarzyszenie@przyjacielenowejhuty.pl.

  • Wizerunek

Informacja odnośnie prezentacji danych w postaci wizerunku w serwisach internetowych, gdzie administratorem jest Stowarzyszenie Przyjaciół Nowej Huty:
1. Na stronie internetowej Stowarzyszenia Przyjaciół Nowej Huty (www.przyjacielenowejhuty.pl), Festiwalu Zaklęte w Dyni (www.zakletewdyni.pl), stronie w serwisie Facebook, stronie w serwisie YouTube, od dnia ich utworzenia i upublicznienia w sieci internetowej, publikowane są fotografie i materiały wideo z zajęć, koncertów i imprez, których organizatorem jest Stowarzyszenie Przyjaciół Nowej Huty.
2. Fotografie i materiały wideo publikowane są w celach statutowych, przede wszystkim w celu promowania kultury i organizowanych wydarzeń kulturalnych.
3. Każdy może żądać usunięcia z ww. stron i zaprzestania dalszego przetwarzania swojego wizerunku zamieszczonego na fotografii lub w materiale wideo, a także wizerunku osób, których jest opiekunem prawnym.
4. Żądanie usunięcia fotografii lub materiału wideo można składać mailowo na adres: stowarzyszenie@przyjacielenowejhuty.pl, a dodatkowo - odnośnie materiałów zamieszczonych na stronach facebookowych - za pośrednictwem formularza kontaktowego stanowiącego funkcjonalność ww. serwisu społecznościowego.Powrót do listy aktualności...

  

Administratorem podanych przez Ciebie danych jest Stowarzyszenie Przyjaciół Nowej Huty (SPNH), os. Centrum A bl. 6 A, 31-923 Kraków. O ile nic innego nie wynika z kontekstu i treści wpisów w formularzu, wprowadzane dane osobowe będą przetwarzane przez SPNH w celu wystosowania odpowiedzi na Twoje zapytanie oraz prowadzenia z Tobą ewentualnej korespondencji. Przekazane przez Ciebie dane zostaną usunięte po okresie 24 miesięcy od ostatniego kontaktu. Nie będą przekazywane innym podmiotom w rozumieniu RODO. Masz prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz usunięcia. Prawo to może być wykonywane poprzez przesłanie wniosku w formie elektronicznej na adres: stowarzyszenie@przyjacielenowejhuty.pl.

 

WCZYTYWANIE