O organizacji

Stowarzyszenie Przyjaciół Nowej Huty jest organizacją pozarządową, która została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym w 2009 roku.

Nadrzędnym celem naszej działalności jest podejmowanie inicjatyw skierowanych do środowiska lokalnego Nowej Huty i promowanie jej jako istotnego miejsca na kulturalnej mapie Krakowa.

Wśród celów statutowych organizacji znajdują się także działania z zakresu krzewienia kultury i ochrony tradycji, aktywizacji wszystkich grup wiekowych, zarówno dzieci, młodzieży, dorosłych jak i seniorów, przeciwdziałania społecznym patologiom, a także organizowania przedsięwzięć na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych marginalizacją.