Dane rejestrowe

Krajowy Rejestr Sądowy: Wpis dokonany przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia, IX Wydział Gospodarczy KRS, dnia 11 maja 2009 roku do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej, pod nr 0000329292.

NIP: 6751416046

Regon: 120918771

Konto bankowe: Bank Pekao S.A.
nr rachunku 15 1240 2294 1111 0010 2854 6369