Ochrona Danych Osobowych

Informacja nt. rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku (RODO)

Stowarzyszenie Przyjaciół Nowej Huty z siedzibą przy os. Centrum A 6a (31-923 Kraków), działając zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku (dalej: RODO) informuje, że:

Administrator danych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Przyjaciół Nowej Huty, zwane dalej Stowarzyszeniem z siedzibą w Krakowie przy os. Centrum A 6a, 31-923 Kraków,
e-mail: stowarzyszenie@przyjacielenowejhuty.pl

Cele i podstawy przetwarzania

Przetwarzanie Waszych danych osobowych

  • zgodnie z prawem (art. 6 ust. 1 lit. b) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą,
  • przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. f) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora
  • w celu odpowiedzi na nadesłaną korespondencję;
  • w celu prowadzenia rekrutacji.

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Waszych danych osobowych będą tylko i wyłącznie podmioty przetwarzające dane w imieniu i w celu realizacji zadań Stowarzyszenia Przyjaciół Nowej Huty.

Przekazywanie danych

Administrator przekazując Pani/Pana dane osobowe innym podmiotom w rozumieniu RODO będzie informował o podmiocie przetwarzającym.

Okres przechowywania danych

Będziemy przechowywać Wasze dane osobowe w zakresie:
a) rekrutacji – przez okres 2 lat lub przez okres wynikający z obowiązku prawnego,
c) korespondencji e-mail – przez okres 24 miesięcy od ostatniego kontaktu,
d) danych uczestników zajęć – przez okres 5 lat
Po upływie podanych powyżej okresów przechowywania dane będą trwale usuwane zgodnie z obowiązkiem ciążącym na administratorze.

Profilowanie

Nie będziemy podejmować wobec Was zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z RODO przysługuje Wam:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa;
d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
f) prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa)

Szczegółowe informacje dotyczące celów i okresów przetwarzania danych osobowych są dostępne na stronie www.przyjacielenowejhuty.pl.

Skorzystanie z powyższych praw możliwe jest poprzez przesłanie wniosku w formie elektronicznej na adres: stowarzyszenie@przyjacielenowejhuty.pl.

Wizerunek

Informacja odnośnie prezentacji danych w postaci wizerunku w serwisach internetowych, gdzie administratorem jest Stowarzyszenie Przyjaciół Nowej Huty:

  1. Na stronie internetowej Stowarzyszenia Przyjaciół Nowej Huty (www.przyjacielenowejhuty.pl), Festiwalu Zaklęte w Dyni (www.zakletewdyni.pl), stronie w serwisie Facebook, stronie w serwisie YouTube, od dnia ich utworzenia i upublicznienia w sieci internetowej, publikowane są fotografie i materiały wideo z zajęć, koncertów i imprez, których organizatorem jest Stowarzyszenie Przyjaciół Nowej Huty.
  2. Fotografie i materiały wideo publikowane są w celach statutowych, przede wszystkim w celu promowania kultury i organizowanych wydarzeń kulturalnych.
  3. Każdy może żądać usunięcia z ww. stron i zaprzestania dalszego przetwarzania swojego wizerunku zamieszczonego na fotografii lub w materiale wideo, a także wizerunku osób, których jest opiekunem prawnym.
  4. Żądanie usunięcia fotografii lub materiału wideo można składać mailowo na adres: stowarzyszenie@przyjacielenowejhuty.pl, a dodatkowo – odnośnie materiałów zamieszczonych na stronach facebookowych – za pośrednictwem formularza kontaktowego stanowiącego funkcjonalność ww. serwisu społecznościowego.