Przyjaciele Nowej Huty


Działamy dla Was. Realizujemy projekty
oraz organizujemy kursy, koncerty i spotkania.

Pragniemy uczestniczyć w kreowaniu wizerunku Nowej Huty
jako ważnego miejsca na kulturalnej mapie Krakowa,
w którym można ciekawie i atrakcyjnie spędzić wolny czas.

Szybki Kontakt

»  Menu

»  Facebook

 

»  Wyszukiwarka

Chcesz wyszukać informacje na stronie? Wpisz szukaną frazę i kliknij przycisk Szukaj.»  Projekt

Aktywne alternatywy

Aktywne alternatywy

Projekt Aktywne alternatywy będzie polegać na aktywizacji i animacji środowiska lokalnego poprzez pracę pedagogów ulicznych – streetworkerów z dziećmi i młodzieżą z nowohuckich osiedli.

Po rozpoznaniu środowiska i nawiązaniu kontaktu zaproponowane zostaną uczestnikom różnorodne zajęcia. Na kilku osiedlach Nowej Huty: os. Ogrodowe, os. Wandy, os. Centrum A, os. Willowe, os. Na Skarpie, os. Hutnicze (a w razie potrzeby jeszcze inne) prowadzone będą m.in.: warsztaty w terenie - kuglarskie i bębniarskie, a dla młodszych dzieci zajęcia animacyjne - zabawy z chustą czy modelowanie baloników. Wybór takich warsztatów jest podyktowany zarówno tym, że są to warsztaty możliwe do zrealizowania w terenie jak również tym, że cieszą się dużym zainteresowaniem młodzieży.

Następnie w Klubie Wersalik Ośrodka Kultury Kraków-Nowa Huta poprowadzone będą dla młodzieży warsztaty (kuglarsko-cyrkowe i bębniarskie). Zwieńczeniem projektu będzie Pokaz finałowy- impreza skierowana do całej społeczności lokalnej, na której dzieci i młodzież zaprezentują efekty swojej pracy oraz uczestnictwa w projekcie.

Ważnym elementem projektu będzie partycypacja młodzieży w tworzeniu pomysłu na dodatkowe, przez nich wybrane warsztaty. Młodzież otrzyma szansę zaproponowania swoich własnych warsztatów, który zrealizują wspólnie z pedagogami. Reasumując projekt jest formą mobilnych, a docelowo stacjonarnych działań profilaktyczno – kulturalnych oraz animacją i aktywizacją metodą streetworkingu.

Projekt jest współfinansowany ze środków Gminy Miejskiej Kraków w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015.

www.krakow.pl

www.ngo.krakow.pl


powrót do listy projektów...

 

 

 

WCZYTYWANIE