Przyjaciele Nowej Huty


Działamy dla Was. Realizujemy projekty
oraz organizujemy kursy, koncerty i spotkania.

Pragniemy uczestniczyć w kreowaniu wizerunku Nowej Huty
jako ważnego miejsca na kulturalnej mapie Krakowa,
w którym można ciekawie i atrakcyjnie spędzić wolny czas.

Szybki Kontakt

»  Menu

»  Facebook

 

»  Wyszukiwarka

Chcesz wyszukać informacje na stronie? Wpisz szukaną frazę i kliknij przycisk Szukaj.»  Projekt

Akademia Dzieci i Młodzieży 2016

Akademia Dzieci i Młodzieży 2016

OPIS PROJEKTU:

Zadanie polega na organizacji zajęć w świetlicy środowiskowej na os. Ogrodowym 15 w Krakowie pod nazwą Akademia Dzieci i Młodzieży 2016. Zajęcia będą prowadzone będą w okresie od 4 maja do 24 czerwca 2016 i od 1 września do 21 grudnia 2016 r.

Celem jest przeciwdziałanie patologiom społecznym i uzależnieniom, poprzez organizację dla dzieci i młodzieży atrakcyjnych i bezpiecznych form spędzania czasu wolnego, a także wyrównywanie ich braków edukacyjnych w ramach zajęć dodatkowych oraz zapewnienie fachowej opieki wychowawczej.

Projekt realizowany będzie przede wszystkim poprzez organizację: zajęć profilaktycznych, zajęć kompensacyjnych z uwzględnieniem specjalnych potrzeb edukacyjnych, ciekawych warsztatów, zabaw animacyjnych, gier i zabaw z językiem angielskim, warsztatów plastycznych, muzycznych, gier logicznych i strategicznych, a także pomoc w odrabianiu zadań.

Ważnym elementem projektu będzie partycypacja młodzieży w tworzeniu pomysłu na dodatkowe, przez nich wybrane warsztaty. Młodzież otrzyma szansę zaproponowania swoich własnych warsztatów, zajęć, które zrealizują wspólnie z pedagogami. W realizacji projektu ważny jest również fakt, iż posiadamy doświadczenie w prowadzeniu świetlicy, która z sukcesem funkcjonuje od kilku lat na os. Ogrodowym, dzięki współpracy Stowarzyszenia i Ośrodka Kultury Kraków-Nowa Huta.

Projekt współfinansowany ze środków Gminy Miejskiej Kraków. www.krakow.pl
www.ngo.krakow.pl

PODSUMOWANIE PROJEKTU:

Zadanie polegało na organizacji zajęć w świetlicy środowiskowej na os. Ogrodowym 15 w Krakowie pod nazwą Akademia Dzieci i Młodzieży 2016. Działania były prowadzone w okresie od 4 maja do 24 czerwca 2016 i od 1 września do 31 grudnia 2016 r. Celem było przeciwdziałanie patologiom społecznym i uzależnieniom, poprzez organizację dla dzieci i młodzieży atrakcyjnych i bezpiecznych form spędzania czasu wolnego, a także wyrównywanie ich braków edukacyjnych w ramach zajęć dodatkowych oraz zapewnienie fachowej opieki wychowawczej.

Projekt realizowany był przede wszystkim poprzez organizację: zajęć profilaktycznych, zajęć kompensacyjnych z uwzględnieniem specjalnych potrzeb edukacyjnych, ciekawych warsztatów, zabaw animacyjnych, gier i zabaw z językiem angielskim, warsztatów plastycznych, muzycznych, gier logicznych i strategicznych, a także pomoc w odrabianiu zadań. Ważnym elementem projektu była partycypacja dzieci i młodzieży w tworzeniu pomysłu na dodatkowe, przez nich wybrane warsztaty oraz wyjścia. Młodzież otrzymała szansę zaproponowania swoich własnych warsztatów, zajęć.

Zmniejszono ilości zachowań patologicznych, agresywnych oraz przestępczych wśród dzieci i młodzieży. Nastąpił wzrost wiedzy i świadomości na temat szkodliwego wpływu używek na organizm. Przygotowano dzieci do asertywnego zachowania się w sytuacjach sięgania po substancje uzależniające. Wykształcono krytyczną postawę wobec środków masowego przekazu i reklam. Zapewniono uczestnikom Akademii prawidłową opiekę wychowawczą. Nadrobiono zaległości w nauce, dzięki czemu dzieci mają mniejsze problemy w szkole czasu wolnego przez dzieci i młodzież w ciekawy i twórczy sposób.

Zintegrowano środowisko poprzez uczestnictwo w zajęciach. Dzieci poznały różne sposoby rozwiązywania problemów. Rozwinięto różnorodne zainteresowania dzieci i młodzieży 29 dzieci, pochodzących z różnych środowisk, w tym z rodzin społecznie defaworyzowanych, niewydolnych wychowawczo spędziło w sposób bezpieczny i atrakcyjny czas wolny. Poszerzono współpracę z rodzicami, MOPSem, szkołami oraz innymi instytucjami. Wyrównano szanse edukacyjne i różnice rozwojowe poprzez organizację zajęć o zróżnicowanym charakterze. Rozpoznano potrzeby środowiskowe i wychowawcze dzieci i młodzieży Wykształtowano bezpieczne zachowania dzieci i młodzieży w ruchu drogowym Zminimalizowano skutki funkcjonowania w ramach rodzin dysfunkcjonalnych.

Działaniami objęto 29 dzieci, w tym 1 dziecko z orzeczeniem do kształcenia specjalnego oraz 1 o specjalnych potrzebach żywieniowych. Dzieci zostały objęte opieką w okresie 16 maja – 23 czerwca oraz od 1 września do 28 grudnia 2016 r. co dało 67 dni zajęć (201 godzin zegarowych).

Przeprowadzono: 12 warsztatów plastycznych, 10 warsztatów kuglarsko-cyrkowych, 12 zajęć - gry i zabawy z językiem angielskim, 25 zajęć profilaktycznych, 25 warsztatów muzycznych. Zorganizowano 5 wyjść zaproponowanych przez dzieci. Zrealizowano 4 warsztaty wybrane przez dzieci. Zorganizowano 2 spotkania ze specjalistą z Sekcji Profilaktyki Straży Miejskiej Miasta Krakowa oraz Specjalistą ds. Nieletnich Komisariatu Policji VIII. Zorganizowano 3 imprezy okolicznościowe - Święto Niepodległości, Mikołajki oraz spotkanie świąteczne. Wolontariusze przepracowali łącznie z dziećmi 162 godzin.


powrót do listy projektów...

  

Administratorem podanych przez Ciebie danych jest Stowarzyszenie Przyjaciół Nowej Huty (SPNH), os. Centrum A bl. 6 A, 31-923 Kraków. O ile nic innego nie wynika z kontekstu i treści wpisów w formularzu, wprowadzane dane osobowe będą przetwarzane przez SPNH w celu wystosowania odpowiedzi na Twoje zapytanie oraz prowadzenia z Tobą ewentualnej korespondencji. Przekazane przez Ciebie dane zostaną usunięte po okresie 24 miesięcy od ostatniego kontaktu. Nie będą przekazywane innym podmiotom w rozumieniu RODO. Masz prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz usunięcia. Prawo to może być wykonywane poprzez przesłanie wniosku w formie elektronicznej na adres: stowarzyszenie@przyjacielenowejhuty.pl.

 

WCZYTYWANIE