Nowa Huta całkiem dobrze poznana

Powiększ obraz

Zakończył się, trwający od lipca do grudnia 2019 roku projekt Cudze chwalicie? Nową Hutę poznajcie!, który był realizowany przez Stowarzyszenie Przyjaciół Nowej Huty pod patronatem Ośrodka Kultury Kraków-Nowa Huta. Dzięki dofinansowaniu Miasta Krakowa, uzyskanemu w konkursie ofert pn. „Wzbogacenie oferty kulturalnej miasta – wydarzenia kulturalne i artystyczne, w dziedzinie: edukacja kulturowa 2019” udało się zrealizować cel projektu, jakim było włączenie nowohucian z osiedli peryferyjnych do udziału w ofercie kulturalnej, proponowanej przez instytucje kultury działające na terenie nowohuckich dzielnic i osiedli.

Projekt umożliwiał, co okazało się niezwykle atrakcyjne dla grup projektowych, stworzenie własnej oferty. Dzięki temu doszło do powstania autorskiego szlaku po Hucie, udało się wykorzystać tradycje rękodzielnicze dawnych wsi podkrakowskich do zdobienia toreb, a w cyklu warsztatów poszerzono wiedzę na temat kulinarnej kultury regionu małopolskiego. Decyzję o tym, jak kulturalnie i twórczo zadysponować jesienny czas, podejmowali sami uczestnicy projektu. Ze strony organizatora i patrona projektu wszystkie grupy uzyskały wsparcie organizacyjne, osobowe i finansowe (dzięki pozyskanym funduszom).

Projekt rozpoczął się cyklem warsztatów (w czterech klubach Ośrodka Kultury Kraków-Nowa Huta), podczas których osoby zapisane do grup projektowych podjęły wspólnie decyzję, w czym chciałyby wziąć jesienią udział. Po nich nastąpiła faza organizacji czyli wcielania pomysłów mieszkańców w życie. Na końcu uczestnicy wzięli udział w spotkaniach sąsiedzkich w każdym z zaangażowanych w działania projektowe klubów, podczas których grupy projektowe dzieliły się swoimi doświadczeniami oraz prezentowały to, co na co dzień w sferze kultury dzieje się na ich osiedlach.

Do uczestnictwa w projekcie Stowarzyszenie Przyjaciół Nowej Huty zaprosiło mieszkańców osiedli peryferyjnych, skupionych wokół klubów Ośrodka Kultury Kraków – Nowa Huta: Herkules (os. Branice), Karino (os. Chałupki), Pod Kasztanami (os. Kościelniki i Wróżenice) i Zakole (os. Kantorowice i Zesławice). Realizacja działań miała bardzo różnoraki charakter – uzależniony w dużej mierze od specyfiki danego klubu i osiedla. Grupa projektowa w Klubie Karino wzięła udział w warsztatach o tradycji i kulturze kulinarnej Małopolski zrealizowanych w Bistro Marchewka, w wycieczce do Ekospalarni oraz obejrzała spektakl teatralny Prywatna klinika” w Teatrze Ludowym. Grupa w Klubie Herkules także udała się do Teatru Ludowego, ale na przedstawienie „Wszystko o kobietach”, poza tym uczestniczyła w wycieczce do Ekospalarnii i zwiedziła obiekt Tauron Areny, występując w roli widzów w trakcie Polskiej Nocy Kabaretowej. Grupy z klubów Zakole i Pod Kasztanami udały się w trasę po Nowej Hucie wykorzystując do jej ułożenia własne wspomnienia, oraz wiedzę nieocenionego przewodnika, pracownika Muzeum Krakowa – Oddziału Dziejów Nowej Huty, Macieja Mieziana. Podczas wycieczki nowohuccy eksploratorzy odwiedzili Dworek Matejki i pobliski drewniany kościółek, Dwór Badenich oraz Lamus w Branicach, pałac i kościół w Pleszowie oraz zwiedzili wystawy Oddziału Dziejów Nowej Huty. Dodatkowo grupa z Zakola wzięła udział w warsztatach fotograficznych, jak też w anielskich warsztatach plastycznych. Grupa z Klubu Pod Kasztanami tworzyła rękodzieło, inspirowane tradycją podkrakowskiej wsi i doskonaliła umiejętności śpiewu.

Warsztatowe i wycieczkowe doświadczenia posłużyły członkom grup do zaplanowania i zrealizowania wydarzeń finałowych w klubach. W Branicach spotkanie zostało oparte na podkrakowskich wróżbach i magii andrzejkowej nocy, w Kantorowicach zagościły Anioły, w Klubie Pod Kasztanami wspominano Dziadka Mroza dzieląc się uroczymi prezentami od kościelnickich Mikołajek, a w Chałupkach z zadumą uczczono 38 rocznicę wybuchu stanu wojennego.

Mimo zakończenia działań projektu, pozostały działające prężnie grupy inicjatywne, z których pomysłów i energii korzystają mieszkańcy osiedli – z ich pomocy i zaangażowania nie raz jeszcze skorzysta zapewne zarówno Stowarzyszenie Przyjaciół Nowej Huty, jak i Ośrodek Kultury Kraków-Nowa Huta podczas realizacji kolejnych przedsięwzięć.