Ale Kosmos

Powiększ obraz

Wakacje w mieście wcale nie muszą być nudne

Wakacje to czas najbardziej oczekiwany przez dzieci i młodzież. Jednak nie wszyscy z nich mają możliwość skorzystania z wyjazdów za miasto. Dlatego też Stowarzyszenie Przyjaciół Nowej Huty wraz z Ośrodkiem Kultury Kraków – Nowa Huta zorganizowały w 2010 roku wakacje dla dzieci i młodzieży w wieku 7 – 14 lat, mieszkających w nowohuckich osiedlach, z których zdecydowana większość ze względów finansowych lub z uwagi na brak urlopu rodziców w tym czasie wakacje spędzała na osiedlu.

Organizatorzy zaproponowali atrakcyjną i bezpieczną formę spędzania wakacyjnego czasu wolnego, która miała być alternatywą dla podwórek, blokowisk, braku opieki i zainteresowania ze strony innych osób. Chcieliśmy pokazać, iż wakacje spędzone w mieście wcale nie muszą być nudne.

Stowarzyszenie Przyjaciół Nowej Huty wraz z Ośrodkiem Kultury Kraków – Nowa Huta zrealizowały podczas wakacji w roku 2010 projekt ALE KOSMOS! obejmujący cykl zajęć i wycieczek dla dzieci z Krakowa, a głównie z osiedli nowohuckich. Projekt podzielony był, ze względu na terminy i miejsca zajęć, na dwie tury:

I tura od 12.07. do 23.07. – zajęcia w klubach Ośrodka Kultury Kraków-Nowa Huta:

 • Aneks (os. Łuczanowice, ul. Mycielskiego 11)
 • Jędruś (os. Centrum A bl. 6 A)
 • Klub Ośrodka Kultury (os. Zgody 1)
 • Herkules (os. Branice, ul. Tokarzewskiego 29)
 • Pod Kasztanami (os. Kościelniki, ul. Płoszczyny 1)

II tura od 2.08. do 13.08. – zajęcia w klubach Ośrodka Kultury Kraków-Nowa Huta:

 • Jedność (os. Wolica, ul. Drożyska 3 c)
 • Karino (os. Chałupki, ul. Truskawkowa 4)
 • Krzesławice (os. Krzesławice, ul. Wańkowicza 17)
 • Wersalik (os. Ogrodowe 15)

1 tydzień:

 • Marsjanie i Marsjanki – zajęcia stacjonarne. Zajęcia organizacyjne – ułożenie przez dzieci i opiekunów regulaminu wakacji, zabawy z cyklu poznajmy się, zabawa w Kosmiczne skojarzenia, nauka i budowanie układu planetarnego ze szczególnym uwzględnieniem miejsca Ziemi i Słońca, Czym możemy pochwalić się w kosmosie ? – rozmowa, zbieranie pomysłów na temat: czym Polska lub wszyscy Ziemianie możemy pochwalić się w kosmosie, zabawy integracyjne. Zajęcia miały na celu wzajemne poznanie się uczestników i wprowadzenie w charakter projektu.
 • Kosmiczny odlot – wyjście do kina 3D Orange IMAX na wybrany film.
 • Nowa Huta – ale Kosmos ! – zajęcia stacjonarne. Rozmowa z uczestnikami zajęć na tematy związane z patriotyzmem pojmowanym lokalnie, jako najbliższe znane dziecku otoczenie tj. dom, podwórko, szkoła. Podczas zajęć uczestnicy zostali podzieleni na grupy. Każda z nich miała za zadanie przedstawienie w graficzny sposób swojej Małej Ojczyzny. Zbiorowe prace na dużym formacie były prezentowane w poszczególnych klubach podczas trwania wakacji. Zajęcia o charakterze patriotyczno – edukacyjno – plastycznym.
 • Kosmos pod lupą – wycieczka do Obserwatorium Astronomicznego UJ. W programie znalazła się prelekcja prezentująca popularne obiekty na niebie (gwiazdy, planety, komety, meteory, mgławice) i wyjaśniająca teorię interesujących zjawisk astronomicznych (np. zaćmień, zakryć gwiazd, przejść planet na tle tarczy Słońca). Zajęcia o charakterze edukacyjnym.
 • Gwiezdne wojny – zajęcia stacjonarne. Uczestnicy zostali podzieleni na drużyny kosmiczne. Każda z nich miała za zadanie wybranie planety, przygotowanie herbu swojej drużyny oraz okrzyku wojennego. W programie zajęć znalazły się m. in.: zawody sportowe, konkurencje sprawnościowe oraz turnieje międzyklubowe. Zajęcia o charakterze sportowo – rekreacyjnym w plenerze (w przypadku niepogody – zajęcia klubowe).

2 tydzień:

 • Kosmiczne opowieści – zajęcia stacjonarne. Wspólne wymyślenie kosmicznej historii. Po zakończeniu opowieści uczestnicy wspólnie przelali na papier świat, który stworzyli w wyobraźni. Zajęcia o charakterze artystyczno – twórczym.
 • Nasz kosmos – zajęcia muzealne w Ogrodzie Doświadczeń, na terenie którego znajduje się model Układu Słonecznego. W oparciu o ten model uczniowie poznali trójwymiarową budowę układu planetarnego, zwiększając swoją wiedzę o planetach i zjawiskach związanych z ich ruchem.
 • Kosmiczni przebierańcy – zajęcia stacjonarne. Zajęcia były etapem przygotowań do wielkiego balu przebierańców. Dzieci miały za zadanie wykonanie elementów swoich strojów na bal tj. masek, kostiumów, gadżetów, eksponatów, a także przygotowanie dekoracji. Zajęcia plastyczne o charakterze artystyczno – twórczym.
 • Z wizytą u Ziemian – wycieczka do Parku Archeologicznego w Bochni – zwiedzanie osady i udział w warsztatach rzemieślniczych: w Zagrodzie Garncarki i Zagrodzie Zielarki. Warsztaty rzemieślnicze to doskonały sposób na aktywne poznanie średniowiecznego rzemiosła, poprzez np. własnoręczne lepienie glinianych naczyń czy też uczestniczenie w pracach zielarki. Zajęcia o charakterze edukacyjno – rekreacyjnym.
 • Bal nie z tej Ziemi – zajęcia stacjonarne. Na zakończenie projektu odbył się bal dla dzieci, przebranych za przybyszów z innej planety, w strojach wykonanych przez siebie na wcześniejszych zajęciach. W trakcie zabawy odbył się konkurs wiedzy o kosmosie, którą uczestnicy zdobyli w trakcie trwania wakacji.

Projekt realizowany przy udziale finansowym Gminy Miejskiej Kraków w ramach konkursu ofert na Organizację wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży.