Cudze chwalicie? Nową Hutę poznajcie!

Powiększ obraz

Projekt Cudze chwalicie? Nową Hutę poznajcie!” realizowany był od lipca do grudnia 2019 roku przez Stowarzyszenie Przyjaciół Nowej Huty pod patronatem Ośrodka Kultury Kraków-Nowa Huta, dzięki dofinansowaniu Miasta Krakowa uzyskanemu w konkursie ofert pn. „Wzbogacenie oferty kulturalnej miasta – wydarzenia kulturalne i artystyczne, w dziedzinie: edukacja kulturowa 2019”.

Opis projektu

Projekt miał na celu włączenie nowohucian z osiedli peryferyjnych do udziału w ofercie kulturalnej proponowanej przez instytucje kultury działające na terenie nowohuckich dzielnic i osiedli oraz stworzenie przez grupy projektowe własnej oferty – np. oryginalnego szlaku zwiedzania Huty śladami wspomnień uczestników warsztatów. Grupy uzyskały wsparcie organizacyjne, osobowe i finansowe (dzięki pozyskanym funduszom) ze strony organizatora i patrona projektu.

W ramach projektu został zorganizowany cykl warsztatów w czterech klubach Ośrodka Kultury Kraków-Nowa Huta – Herkules (os. Branice), Karino (os. Chałupki), Pod Kasztanami (os. Kościelniki) i Zakole (os. Kanorowice). Ich uczestnicy sami zaplanowali działania, które były następnie realizowane. Podsumowaniem projektu były grudniowe spotkania sąsiedzkie, podczas których grupy projektowe podzieliły się swoimi doświadczeniami oraz zaprezentowały aktualną ofertę kulturalną w osiedlach, z których pochodzą.

Projekt był współfinansowany ze środków Miasta Krakowa.

Dokumenty do pobrania:

Przebieg projektu

4 finały