Nowohucki alfabet – pokolenia języka

Powiększ obrazPośrodku w kwadratowym nawiasie napis "nowohucki alfabet". Obok mniejszymi literami napis "pokolenia języka". Na górze po prawej logo Kraków, na dole Ośrodek Kultury Kraków-Nowa Huta. Instytucja Kultury Miasta Krakowa, poniżej logo Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Narodowe Centrum Kultury, Ojczysty- dodaj do ulubionych. Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Ojczysty- dodaj do ulubionych 2020.

Stowarzyszenie Przyjaciół Nowej Huty było partnerem projektu Nowohucki alfabet – pokolenia języka”, realizowanego przez Ośrodek Kultury Kraków-Nowa Huta w ramach programu „Ojczysty – dodaj do ulubionych 2020”.

Opis projektu

Projekt „Nowohucki alfabet – pokolenia języka”, który uzyskał dofinansowanie Narodowego Centrum Kultury, to działania międzypokoleniowe mające na celu stworzenie wyjątkowego słownika gwary nowohuckich szkół średnich na przestrzeni zmieniających się już siedmiu dekad historii tej najmłodszej części Krakowa. Do zadania zaproszono przedstawicieli różnych pokoleń – obecnych uczniów oraz absolwentów nowohuckich szkół średnich. Na podstawie pozyskanego od uczestników zbioru słów i wyrażeń (korpusu leksykalnego), stworzono międzypokoleniowy słownik nowohuckiego slangu młodzieżowego, uwzględniającego wyrazy związane z miejscami w Nowej Hucie, historią nowohuckich dzielnic i osiedli oraz z wydarzeniami łączącymi się ze zmianami społecznymi, które dokonywały się na przestrzeni dekad. Hasła zostały opracowane przez międzypokoleniowe zespoły pod okiem specjalistów w formie „słownikowej” (pisanej), filmowej, nagrań audio oraz zdjęć i map.

Wyniki prac zostały udostępnione na specjalnie stworzonej na cele projektu stronie internetowej oraz wydane w formie książkowej i rozdystrybuowane po krakowskich instytucjach kultury oraz szkołach średnich.