Przyjaciele Nowej Huty


Działamy dla Was. Realizujemy projekty
oraz organizujemy kursy, koncerty i spotkania.

Pragniemy uczestniczyć w kreowaniu wizerunku Nowej Huty
jako ważnego miejsca na kulturalnej mapie Krakowa,
w którym można ciekawie i atrakcyjnie spędzić wolny czas.

Szybki Kontakt

»  Menu

»  Partnerzy

»  Patroni medialni

»  Pomagają nam

»  Facebook

 

»  Wyszukiwarka

Chcesz wyszukać informacje na stronie? Wpisz szukaną frazę i kliknij przycisk Szukaj.»  Aktywne alternatywy - przebieg projektu

Relacja z projektu:

Projekt Aktywne Alternatywy polegał na aktywizacji i animacji środowiska lokalnego poprzez pracę pedagogów ulicznych – streetworkerów z dziećmi i młodzieżą z nowohuckich osiedli. Praca ta miała na celu zbudowanie dobrowolnej relacji opartej na zaufaniu, która była fundamentem do działań profilaktycznych poprzez wspólne spędzanie czasu a także zagospodarowania im czasu wolnego.

Zadanie składało się z kilku etapów: pierwszym etapem było rozpoznanie środowiska oraz nawiązanie relacji z młodzieżą. Kolejnym - zaproponowanie im alternatywnych do zachowań ryzykownych form spędzania czasu wolnego poprzez organizację warsztatów w terenie (kuglarskich, bębniarskich dla starszej młodzieży a dla młodszych dzieci zajęć animacyjnych) na kilku osiedlach Nowej Huty.

Następnie w Klubie Wersalik Ośrodka Kultury Kraków-Nowa Huta przeprowadzone zostały dla młodzieży warsztaty (kuglarsko-cyrkowe, bębniarskie). Ważnym elementem projektu była partycypacja młodzieży w tworzeniu pomysłu na dodatkowe, przez nich wybrane formy aktywności. Młodzież po otrzymaniu szansy zaproponowania swoich własnych warsztatów, wybrała warsztaty gry w paintball (obsługa sprzętu, rodzaje i strategie gry) oraz wyjazdy na grę terenową na polu paintballowym.

Zwieńczeniem projektu był również zaplanowany przez młodzież Dzień Aktywnych Alternatyw - impreza skierowana do całej społeczności lokalnej, gdzie każdy mógł spróbować swych sił w aktywnościach, w których brali udział uczestnicy projektu. Streetworkerów w działaniach wspierało 3 wolontariuszy, z czego 1 brał udział praktycznie w każdym działaniu.
Projekt skierowany był głównie do dzieci i młodzieży z rodzin defaworyzowanych, ze środowisk patologicznych i niewydolnych wychowawczo, zamieszkujących nowohuckie osiedla, które spędzają swój czas wolny na ławkach, trzepakach, klatkach schodowych – do tzw. „dzieci ulicy”.

Projekt Aktywne Alternatywy był współfinansowany ze środków Gminy Miejskiej Kraków w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015.

  

Administratorem podanych przez Ciebie danych jest Stowarzyszenie Przyjaciół Nowej Huty (SPNH), os. Centrum A bl. 6 A, 31-923 Kraków. O ile nic innego nie wynika z kontekstu i treści wpisów w formularzu, wprowadzane dane osobowe będą przetwarzane przez SPNH w celu wystosowania odpowiedzi na Twoje zapytanie oraz prowadzenia z Tobą ewentualnej korespondencji. Przekazane przez Ciebie dane zostaną usunięte po okresie 24 miesięcy od ostatniego kontaktu. Nie będą przekazywane innym podmiotom w rozumieniu RODO. Masz prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz usunięcia. Prawo to może być wykonywane poprzez przesłanie wniosku w formie elektronicznej na adres: stowarzyszenie@przyjacielenowejhuty.pl.

 

WCZYTYWANIE