Przyjaciele Nowej Huty


Działamy dla Was. Realizujemy projekty
oraz organizujemy kursy, koncerty i spotkania.

Pragniemy uczestniczyć w kreowaniu wizerunku Nowej Huty
jako ważnego miejsca na kulturalnej mapie Krakowa,
w którym można ciekawie i atrakcyjnie spędzić wolny czas.

Szybki Kontakt

»  Menu

»  Partnerzy

»  Patroni medialni

»  Pomagają nam

»  Facebook

 

»  Wyszukiwarka

Chcesz wyszukać informacje na stronie? Wpisz szukaną frazę i kliknij przycisk Szukaj.»  Aktywne alternatywy - przebieg projektu

Relacja z projektu:

Projekt Aktywne Alternatywy polegał na aktywizacji i animacji środowiska lokalnego poprzez pracę pedagogów ulicznych – streetworkerów z dziećmi i młodzieżą z nowohuckich osiedli. Praca ta miała na celu zbudowanie dobrowolnej relacji opartej na zaufaniu, która była fundamentem do działań profilaktycznych poprzez wspólne spędzanie czasu a także zagospodarowania im czasu wolnego.

Zadanie składało się z kilku etapów: pierwszym etapem było rozpoznanie środowiska oraz nawiązanie relacji z młodzieżą. Kolejnym - zaproponowanie im alternatywnych do zachowań ryzykownych form spędzania czasu wolnego poprzez organizację warsztatów w terenie (kuglarskich, bębniarskich dla starszej młodzieży a dla młodszych dzieci zajęć animacyjnych) na kilku osiedlach Nowej Huty.

Następnie w Klubie Wersalik Ośrodka Kultury Kraków-Nowa Huta przeprowadzone zostały dla młodzieży warsztaty (kuglarsko-cyrkowe, bębniarskie). Ważnym elementem projektu była partycypacja młodzieży w tworzeniu pomysłu na dodatkowe, przez nich wybrane formy aktywności. Młodzież po otrzymaniu szansy zaproponowania swoich własnych warsztatów, wybrała warsztaty gry w paintball (obsługa sprzętu, rodzaje i strategie gry) oraz wyjazdy na grę terenową na polu paintballowym.

Zwieńczeniem projektu był również zaplanowany przez młodzież Dzień Aktywnych Alternatyw - impreza skierowana do całej społeczności lokalnej, gdzie każdy mógł spróbować swych sił w aktywnościach, w których brali udział uczestnicy projektu. Streetworkerów w działaniach wspierało 3 wolontariuszy, z czego 1 brał udział praktycznie w każdym działaniu.
Projekt skierowany był głównie do dzieci i młodzieży z rodzin defaworyzowanych, ze środowisk patologicznych i niewydolnych wychowawczo, zamieszkujących nowohuckie osiedla, które spędzają swój czas wolny na ławkach, trzepakach, klatkach schodowych – do tzw. „dzieci ulicy”.

Projekt Aktywne Alternatywy był współfinansowany ze środków Gminy Miejskiej Kraków w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015.

 

 

 

WCZYTYWANIE