Przyjaciele Nowej Huty


Działamy dla Was. Realizujemy projekty
oraz organizujemy kursy, koncerty i spotkania.

Pragniemy uczestniczyć w kreowaniu wizerunku Nowej Huty
jako ważnego miejsca na kulturalnej mapie Krakowa,
w którym można ciekawie i atrakcyjnie spędzić wolny czas.

Szybki Kontakt

»  Dane rejestrowe

Krajowy Rejestr Sądowy:

Wpis dokonany przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia, IX Wydział Gospodarczy KRS, dnia 11 maja 2009 roku do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej, pod nr 0000329292.

NIP:

6751416046

Regon:

120918771

Konto bankowe:

Bank Pekao S.A. nr rachunku 15 1240 2294 1111 0010 2854 6369


 

 

 

WCZYTYWANIE