Nowohucki alfabet – pokolenia języka – II ankieta badawcza

Powiększ obrazPośrodku w kwadratowym nawiasie napis "nowohucki alfabet". Obok mniejszymi literami napis "pokolenia języka".

do 30 czerwca 2020 r.

Wszystkich zgłoszonych uczestników projekty Nowohucki alfabet – pokolenia języka” zapraszamy do wypełnienia drugiej ankiety badawczej pt. „Być nowohucianinem”, dostępnej w postaci formularza Google.

Druga część badania, do której Was właśnie zapraszamy, dotyczy nie tyle samego języka młodzieży, ale tego, w jaki sposób Nowa Huta ukształtowała Waszą tożsamość i wpłynęła na życie. Informacje te zbieramy, aby oprzeć się na nich w przygotowywanym przez zespół badawczy wstępie do słownika.

Na odpowiedzi czekamy do 30 czerwca 2020 roku.

Jednocześnie przypominamy i bardzo prosimy o nadsyłanie odpowiedzi do ankiety pierwszej czyli „Słowa/nazwy/wyrażenia” zbierającej informacje do haseł słownika, bo to właśnie dzięki Waszych odpowiedziom zbudujemy nasz wspólny słownik. Przypominamy, że każdy uczestnik projektu może udzielić dowolnej liczby odpowiedzi czyli przesłać więcej niż jedną ankietę.